Tutvu müügitingimustega.

1) Müügitingimused kehtivad funrent.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja FUNRENT OÜ (edaspidi ka Veebipood või FUNRENT OÜ) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Funrent veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Veebipood www.funrent.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.funrent.ee

1) Kõik veebipoes www.funrent.ee toodud hinnad ei sisalda käibemaksu. Käibemaks lisandub toodete hindadele päringukorvis.

2) Ostude hinnale lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile.

3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (7 päeva pärast tellimuse vormistamist).

4) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Veebipoe vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

5) Kõik Funrent OÜ poolt võetud maksed tehakse eurodes.

6) Veebipood FUNRENT jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.funrent.ee.

1) Lisage soovitud tooted päringukorvi.

2) Tellimuse vormistamiseks vajutage ostukorvis lingile „Esita päring”.

3) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Esita päring”.

4) Päringu esitamisel saadame teile kinnituse, et oleme päringu kätte saanud.

5) Kontrollime omalt poolt toodete saadavust ning saadame pakkumise, mille klient kinnitab e-maili teel.

6) Kaup saadetakse välja peale arve tasumist.

1) Kauba müügilepinguga kohustub veebipood Funrent andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood Funrent poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood Funrent tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Funrent OÜ pangakontole.

1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood Funrent tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

2) Kaubale on võimalik ise järgi tulla meie lattu aadressil: Betooni 14a, Tallinn 13816 või Vinkli 2, Tartu. Kõikidele toodetele, mis on laos saame pakkuda transport 1-5 päeva jooksul. Teistele toodetele vastavalt tarne ajale. Transpordiks kasutame Venipak kullereid ja Funrent kaubikuid.

3) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.

4) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

5) Veebipood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Funrent ei saanud mõjutada ega ette näha.

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Lepingust taganemise tähtaega hakatakse lugema päevast, kui tarbija sai kauba kätte.

2) 14-päevane tagastamisõigus ei kehti muuhulgas:

a) kauba puhul, mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestades
b) perioodiliselt ilmuvate trükiste ning raamatute puhul v.a. kui tegemist on praakeksemplariga
c) asjadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada

3) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

4) Kauba tagastamiseks tuleb hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest Veebipoodi Funrent teavitada oma otsusest ühemõttelise avaldusega aadressil [email protected] või kasutades klienditoe vormi aadressil www.funrent.ee

5) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

6) Veebipood Funrent tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

7) Veebipood võib raha tagastamisest keelduda seni, kuni tarbija on asja tagastanud või esitanud tõendi, et on asja tagasi saatnud.

1) Veebipood Funrent ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Funrent.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid.

2) Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot, mis kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks kasutajale.

3) Funrent OÜ ei edasta, müü ega avalikusta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele v.a. eelpool nimetatud volitatud töötlejatele.

4) Funrent OÜ töötleb kliendi isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.

5) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel www.funrent.ee

6) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

7) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, ning nõuda nende andmete parandamist või kustutamist, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

1) Veebipood Funrent vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood Funrent poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood Funrent ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood Funrent

5) Veebipood Funrent ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile [email protected] pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9) Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt Funrent ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel Funrent ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood Funrent ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

1) Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.