Keskkond.

Funrendi eesmärk on teadvustada inimesi rendivõimalustest ja seeläbi hoida keskkonda puhtamana. Paljude toodete ostmine pole alati otstarbekas, kui toodete järgi on vajadus ainult paariks korraks. Hoiustamine, puhastamine ja hooldamine nõuab energiaresursse. Tooteid rentides aitame jätta rohelisema ja ökoloogilisema jalajälje keskkonda.

Paremaks ladustamiseks kasutame tooteid, mida on võimalik virnastada ja hoiustada efektiivselt, et laopind oleks kasutatud maksimaalselt. Energiatarbimise vähendamiseks kasutame laos ja esindustes energiasäästlikke lahendusi.

Toodete transportimisel loome logistiliselt parima teekonna kliendini, et hoida CO2 gaase madalana. Eelistame ja uuendame pidevalt autoparki, et vähendada transpordi jalajälge.

keskkond